Vandring till Treriksröset

År 1897 byggdes ett röse som markerade gränsen mellan tre länders gränser, då mellan Sverige, Norge och Ryssland. Den stora, gula cementklumpen som finns på Treriksröset uppfördes 1926 (nu Finland) och till denna klump kommer årligen många vandrare.

Treriksröset
Den gula cementklumpen vid Treriksröset

Till Treriksröset från finska Kilpisjärvi

Den kortaste vägen för att vandra till Treriksröset startar på den finska sidan i Kilpisjärvi. Där kan man hoppa på en båt som tar cirka 30 minuter och sedan vandra 3 km från Koltalahti. Det går även att vandra hela vägen längs Mallaleden (11 km).

Båtturen kallas för Mallabåten och rymmer 48 passagerare. Turen trafikeras av två båtare: M/S Malla och M/S Maria. Under högsäsong är det många som vill åka och det går inte att boka biljett utan det är en helt vanlig kö som gäller.

Mallaleden startar från en parkeringsplats i norra utkanten av Kilpisjärvi by och går brant upp genom fjällbjörksskog för att sedan nå fjällhed med god utsikt.

karta med pin som visar var Treriksröset ligger

Vandra till Treriksröset helt på svensk mark

Att ta sig till Treriksröset med start på svensk mark innebär en mycket längre vandring. Den bilväg som tar sig närmast röset till Kilpisjärvi är E8 och det är inne på finska sidan.

Det närmaste man kan komma med bil är till Pulsujärvi, en 55 km grusväg som går av E45 vid Övre Soppero. Från Pulsujärvi till Treriksröset är det 70 km och det finns tyvärr ingen led som går raka vägen norrut mot röset.

En alternativ startplats är på norra sidan av Torneträsk i Kattuvuoma, dit man tar sig med båt. Där kan man i dagsetapper söka sig mot Treriksröset i vacker fjällmiljö och det finns några raststugor längs leden.

Totala sträckan blir dock över 120 km lång, enkel väg. Större delar av denna mark används som skjutfält och är uppmärkt som zoner för raketbasen Esrange.

Nordkalottleden passerar Treriksröset

En superlång vandringsled här uppe är Nordkalottleden, en vandringsled på hela 800 km och som korsar gränserna mellan Norge, Sverige och Finland många gånger.

Leden har sina ändpunkter i norska Kautokeino och svenska Sulitjelma eller Kvikkjokk. Det är ingen led man väljer bara för att få se Treriksröset, som bleknar i jämförelse med alla andra vyer och platser man får se längs Nordkalottleden.

En annan populär äventyrsvandring som har sin början/slut vid Treriksröset är Gröna Bandet. Den nordligaste sträckningen där är Abisko-Treriksröset och där väljer många att gå på den norska sidan av fjällmassivet.