Fjällkartor för de svenska fjällen

fjallkartan-exempelEn viktig sak på utrustningslistan för en fjällvandrare är fjällkartan. Med den får du bra information om vilka leder som finns, var man kan övernatta, söka skydd eller hitta nödtelefoner. Information som kan rädda ditt och andras liv, samt göra din fjällvandring till en säkrare upplevelse.

Lär dig läsa fjällkartan och använda kompass

Det är inte sån stor idé att bära med sig en karta bara för att. Så länge du inte kan läsa kartan och använda den fyller den inte sån stor funktion för dig. Kanske du vet hur terrängkartor över din hemmaskog ser ut, men fjällkartan ser lite annorlunda ut och det är därför en god idé att studera kartan redan hemma innan du påbörjar din tur.

 

När du planerar din fjällvandring kan du använda informationen på kartan för att göra lämpliga rutter. En karta är platt, men terrängen i fjällen är långt ifrån det. Använd därför höjdlinjer och lutning för att lägga upp lämpliga deletapper och stopp. På kartan kan du också se vattendrag så att du kan planera dina stopp utifrån tillgång på färskt vatten. Om det blir tufft väder är det bra att känna till var det finns rastskydd och övernattningsstugor.

Även om du bara tänker vandra längs uppmärkta sommarleder är det bra att kunna hantera en kompass.

Fjällkartor revideras med ca 4 års intervall

Alla fjällkartor bygger på dataunderlag som Lantmäteriet samlar in och tillhandahåller. Med cirka 4 års intervall revideras denna information, vilket gör att fjällkartorna är en färskvara och det kan vara god idé att köpa den senaste kartan. Det finns flera olika varumärken och butiker som säljer fjällkartor. Innan du köper, kolla vilket tryckår det är på kartan så att du inte får en gammal utgåva.

Köp bara tåliga fjällkartor

Det är viktigt att kartan är tryckt på ett material som tål vatten. Kartorna ska tåla tuffa tag, kunna vikas ihop många gånger om och kunna överleva vatten. Vill man vara extra säker kan man plasta in sin karta.

Fjällkartan – Lantmäteriets fjällkartor

Lantmäteriets fjällkartor ges ut av Norstedts och är tryckta på PRETEX, som är ett impregnerat papper. Fjällkartorna över svenska fjällen finns indelade i 25 olika områden med ett visst överlapp. De börjar med landskapets bokstäver följt av en siffra.

  • BD för Norrbotten
  • AC för Västerbotten
  • Z för Jämtland
  • W för Dalarna

Kartorna över de jämtländska fjällen och dalafjällen finns i både skala 1:50 000 och 1:100 000. För Västerbotten och Norrbotten finns fjällkartor i skala 1:100 000. Norstedts fjällkartor kostar kring 110-130 kr att köpa online.

Calazo Förlag tillverkar kartor på Tyvek

Tyvek är det material som Calazo trycker sina kartor på. Det är ett material som är otroligt slitstarkt och helt okänsligt för vatten. Tyvek tillverkas genom sammanpressning av polyetylenfibrer under värme. Används också som förpackning till mediciner på grund av dess egenskaper.

Visste du att du kan vika en fjällkarta i tyvek 20 000 gånger utan att den går sönder?

Även om materialet är något dyrare har man försökt hålla priset på dessa kartor nere så mycket det går. Priset för en Tyvek-karta ligger på kring 140-150 kr.