EN 13537 och tester av sovsäckar

Alla sovsäckar som ska säljas inom EU måste genomgå tester enligt en standard formulerad 2002. Standarden benämns EN 13537 och måste finns angivet på sovsäcksetiketter sedan 2005.

Standarden utformades för att vi som konsumenter ska kunna jämföra sovsäckarnas egenskaper med varandra. På etiketten finns minst tre, ibland fyra olika temperaturangivelser. Det kan till exempel stå:

EN 13537 -3°C/-10°C/-25°C

Värden anges i exemplet ovan i ordningen Tcom / Tlim / Text

Fyra olika temperaturgränser

Här nedan följer de mätvärden som anges. De tre första är standard och finns angivna på alla sovsäckar. En del har även det sista värdet Tmax, men det är inget krav på att det ska finnas på märkningen så det utelämnas ganska ofta.

Lower Limit, Lägre temperaturgräns, Tlim

Det är den temperatur vid vilken en man 25 år, vikt 70 kg och 1,73 m lång kan ligga hopkurad och sova i säcken vid utan att skaka eller frysa.

Comfort Limit, Komforttemperatur, Tcom

Motsvarande temperatur för en kvinna 25 år, 60 kg och 1,6 m lång då hon kan sova i sovsäcken i en bekväm ställning utan att skaka eller frysa.

Extreme Rating, Extremtemperatur,  Text

Den här temperaturangivelsen används för att ange temperaturen då man kan överleva i sovsäcken i minst 6 timmar. Här finns alltså inte kravet på att man ska kunna sova. Sovsäcken ska kunna hålla hudens temperatur på den som ligger i säcken på 29 grader. Risk för förfrysningar finns.

Maximum Limit eller övre temperaturgräns, Tmax

Det är inte alla sovsäckar som har övre temperaturgräns angiven. Det är valfritt att testa den enligt EN 13537. Gränsen anger den temperatur vid vilken en genomsnittlig man kan sova med armarna utanför och med dragkedjan neddragen, utan att man upplever säcken som för varm och att man svettas.

Sovsäckar skickas till testlaboratorier

En tillverkare av sovsäckar skickar produkten för testning enligt EN 13537. Det kan de göra till någon av de testlaboratorier som finns på olika ställen i världen. I Europa finns lab i Norge (ErgoPro), Tyskland, Frankrike och Spanien. Amerikanska tillverkare kan skicka sina sovsäckar till Kansas State University.

På laboratoriet använder man sig av dockor som har flera värmeelement och sensorer utspridda på lite olika zoner. Man klär dockan med kläder som motsvarar det vi brukar sova i på fjället som underställ och strumpor. Det är alltså inte meningen att vi ska sova fullt påklädd med alla fjällkläder vi har.

Dockan placeras i sovsäcken och hela ekipaget i en klimatkammare. I kammaren försöker man efterlikna miljön i naturen så mycket det går. Sovsäcken läggs på ett liggunderlag som i sin tur ligger på en plattform som ska simulera mark.

Testdockan värms till den temperatur som vi normalt har på hudytan, d.v.s. 34 grader celcius. Temperaturen i klimatkammaren kan styras med ganska hög noggranhet. Genom att mäta hur mycket värmeenergi man måste tillföra till dockan för att den ska behålla den 34-gradiga hudtemperaturen kan man på så sätt mäta isoleringsförmågan hos sovsäcken.

Mätvärden kan samlas in från flera olika zoner på dockan. Det gör man för att se isoleringsförmågan på olika delar av säcken.

Hur vi upplever värme och kyla är individuellt

När du läser en tabell med temperaturangivelser enligt EN 13537 gäller de för en ”standard man/kvinna”. Hur vi upplever värme och kyla är högst individuellt.

För det första så kan en sovsäck inte värma oss. Det som den gör är att behålla värmen som din kropp avger och återföra den till dig. Det finns skillnader både mellan människor och hos dig själv beroende på situation.

 • Kön
  Kvinnor fryser i regel mer än män. Av den anledningen är därför komforttemperaturen för kvinnor 5 grader högre satt än för män
 • Kroppsfett
  Fett isolerar och fettdepåer kan användas för att alstra värme bättre än muskler när man äter för lite.
 • Utmattning
  Den som har dålig kondition och snabbt blir trött har sämre förmåga att under efterföljande vila alstra värme.
 • Vana
  Den som är van att vara ute i kyla tål den bättre och fryser inte lika lätt. Det är bara tänka på hur du själv upplever kylan när hösten kommer jämfört med när värmen kommer tillbaka på våren. Temperaturen utomhus är densamma, men de allra flesta tycker det är kallare på hösten av den enkla anledningen att vi är ovana vid den lägre temperaturen då.

Mer läsning