Borgafjäll: våra tips på vandringar

I södra Lappland ligger en liten fjällby som heter Borgafjäll, här slutar vägen. Byn hör till Västerbotten och ingår i Dorotea kommun och är en turistort på vintern för skidåkning och skoterkörning medan sommaren lockar till vandring.

Borgahällan

Borghällan vinterbild
Borgahällan vintertid. Foto: P.Lindgren, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Den mesta besökta platsen för vandrare är klippväggen som heter Borgahällan. Den reser sig majestätiskt upp ur Borgasjön med hela 700 meter från vattenytan till bergstoppen.

Att bestiga Borghällan kräver god fysik, speciellt de första 2 kilometrarna som är mycket brant. Skulle det vara en varm sommardag kan du svalka dig vid tjärnen när det planar ut inför de sista 1,5 km.

Saxnäsleden

Borgafjäll ligger i den sydligaste dalgången för de lappländska fjällen. I nästa dalgång finns Saxnäs och du kan vandra dit längs 16 km vandringsled över Satsfjället.

En häftig plats längs leden är toppen på Gaalloen där du ser målet och samtidigt starten ifall du vänder dig om. Det är en dagstur att gå Saxnäsleden och boende finns i både Borgafjäll och Saxnäs så du slipper ta med tält om du inte vill tälta.

Flera fjällvandrare brukar parkera vid Satsfjället, vandra till Borgagården och där äta 5-rätters middag innan de somnar gott. Utvilad och påfylld med energi vandrar de tillbaka över fjället åt andra hållet nästa dag. Går också att ta kollektivtrafik linje 436 från Borgafjäll till Dorotea och vidare därifrån.

Lapplandsleden

Så sent om 2021 invigdes det som kallas för Lapplandsleden och den startar här i Borgafjäll. Sträckningen är hela 19 mil och avslutas i Hemavan, där Kungsleden tar vid.

Man kan se sträckan som en förlängning av Kungsleden eller som en separat fjällvandring med delsträckor för det finns flera knutpunkter in på leden.

Länsstyrelsen i Västerbotten fick beviljat 4,3 miljoner kronor från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Med dessa medel har det byggts nya broar över vattendrag, lagts ny spång och leden har markerats med 700 skyltar så det är lätt att följa den.

Det finns fyra övernattningsstugor längs leden: Slipsikstugan, Tjåkkelestugan, Åtnikstugan och Arevattnet. Avståndet mellan dessa är dock för långt så du behöver ha tält med dig om du ska vandra längs leden i flera dagar.

En karta över leden hittar du på Naturkartan.