Fjällkarta offline

Att ha en fjällkarta offline i mobilen, på en surfplatta eller helt enkelt på papper är ett ovärderligt verktyg i fjällmark där mobilsignaler inte når. Oavsett om du planerar en flerdagarsvandring eller en kortare utflykt, kan fjällens oförutsägbara natur ställa till med utmaningar. I denna artikel ska vi utforska varför det är så kritiskt och hur du bäst utrustar dig inför ditt nästa fjälläventyr.

Med en offline fjällkarta i handen och kunskap om hur du orienterar dig i naturen så är du alltid förberedd. Det är inte så att vi är motståndare till tekniska lösningar för vi använder de så mycket vi kan. Som flitig användare vet vi dock att tekniken ibland strular och att mobiltäckningen är undermålig i de svenska fjällen.

Att hitta i fjällen är ingen konst när vi har tillgång till GPS-signaler och kartappar som uppdaterar sig i realtid. Då är det enkelt att se vart exakt vi befinner oss och få information om hur långt det är kvar till närmsta fjällbäck, vattendrag eller fjällstation.

Vi brukar använda digitala kartor i första hand och ser alltid till att ladda ner kartor till mobilen så de finns lagrade offline. Med en portabel solcellsladdare till mobilen kan vi säkra tillgången på ström till mobilens batteri.

Men, i sann preppinganda har vi också en tålig papperskarta över fjällen med oss. Genom att ha den känner vi oss säkra på att kunna orientera oss ifall att tekniken inte är med oss.

Appar för nedladdning av fjällkarta offline

De appar vi kan rekommendera är:

  • Min Karta, Lantmäteriets kartapp där du kan se bland annat vandringsleder över hela Sverige. Länk: iOS | Android
  • Naturkartan, en app där du kan lagra kartor offline och har data från Lantmäteriets terräng- och fjällkartor. Länk: Android