Funkar mobiltelefonen i fjällen?

Många nybörjare och oerfarna personer ställer ofta denna fråga. Tyvärr antar en del av dem felaktigt att det alltid finns mobiltäckning. Ur fjällsäkerhetssynpunkt bör man alltid ha kompass och karta på papper med sig ut på kalfjället. Mobiltelefonen och navigeringsappar kan användas såklart men ha alltid de analoga hjälpmedlen till hands.

fjällvandrare har problem med mobiltäckningen

Bara för att mobiltäckning inte kan garanteras ska du såklart inte lämna den hemma. Det finns områden i fjällen där det går att få täckning och det kan vara livsviktigt ifall du eller någon annan behöver hjälp.

Hjälptelefoner på fjället

På fjällkartor finns uppmärkt var det finns publika hjälptelefoner (nödtelefoner) med en telefonsymbol. De finns i övernattningsstugor och vid vissa rastskydd.

Hjälptelefonerna kopplar till en larmcentral och går alltså inte att ringa med till vilket nummer som helst. Tidigare kallades de för nödtelefoner, men det är okej att använda dessa även om man inte är satt i nöd utan vill ha hjälp som att få en väderleksrapport eller meddela sig så att fjällräddning vet läget.

Mobiltäckning bygger på att man har kontakt med basstationer på marken. Ett alternativ som äventyrare ofta tar till är så kallade satellittelefoner, där kommunikationen istället går via satelliter i rymden.

Kolla upp mobiltäckning i fjällen

Det finns flera sätt att undersöka mobiltäckningen på i de svenska fjällen. Dels har varje operatör täckningskartor men om du varit i glesbygd vet du att det kanske sällan funkar som det utlovas.

Fråga någon du vet varit där och vilken operatör de har. Det skiljer sig mycket åt mellan de olika teleoperatörerna där Telia är den som har bäst täckning uppe på fjället och Tre har sämst men kan fungera i tätort och längs större vägar.