Behövs kompass på vandring i fjällen?

Att kunna använda en kompass är viktigt, särskilt för personer som tillbringar mycket tid utomhus, som vandrare till exempel. Kompassen är ett hjälpmedel för att kunna orientera sig, ta ut riktning (bäring) och navigera i okänd terräng utan att vara beroende av elektroniska enheter som kan svika på grund av batteribrist eller dålig mottagning.

lär dig mer om kompass för vandring i fjällen

Genom att förstå hur en kompass fungerar kan du undvika att gå vilse och säkerställa att du hittar rätt väg. Dessutom ger det en grundläggande förståelse för kartläsning och stärker din förmåga att planera och genomföra vandringsrutter på ett säkert sätt.

Kompassen som hjälpmedel på fjällvandring

Längs en vandringsled kan kompassen tyckas onödig men ibland kommer den till användning, främst för att bekräfta riktningen och säkerställa att du följer rätt led åt rätt håll. Även om leden är markerad, kan markeringarna ibland vara svåra att hitta eller försvinna, och då blir kompassen ett ovärderligt verktyg för att du ska hålla kursen.

Vid fjällvandring speciellt, där terrängen kan vara mer utmanande och leden inte alltid är tydligt markerad, spelar kompassen en ännu större roll. Här är några sätt på vilka du att använda den:

 1. Orientera kartan: Placera kartan på en plan yta och använd kompassen för att rotera kartan så att den stämmer överens med de verkliga riktningarna. Detta hjälper dig att förstå landskapet bättre.
 2. Bestäm din position: Använd tydliga landmärken du ser i din omgivning och ta sikte med kompassen för att fastställa din nuvarande plats på kartan. Genom att ta bäringar från flera punkter kan du triangulera din exakta position.
 3. Planera rutter: Före avfärd, använd kartan och kompassen för att planera din rutt. Notera viktiga riktningar och hållpunkter du ska följa.
 4. Navigera utan led: Om du går utanför markerade vandringsleder, är det avgörande att kunna ta ut riktningar och följa dem noggrant med hjälp av kompassen för att undvika att gå vilse. Det blir speciellt påtagligt när vädret, som kan vara nyckfullt i fjällen, gör det svårt att se landmärken långt bort. I Sarekfjällen saknas leder i större delen av reservatet och då är kompassen ovärderlig.
 5. Korrigera efter felsteg: Om du skulle gå vilse, använd kompassen tillsammans med kartan för att hitta tillbaka till din ursprungliga rutt eller till en säker plats.

Att kunna använda en kompass effektivt kräver träning, men det ger en betydande trygghet och säkerhet under vandringar, både längs markerade leder och i vildmarken.

Träna med kompassen i känd och okänd terräng

Det bästa sättet att lära sig kompass är att först använda den i känd terräng. Genom att öva där du redan är bekant med marken kan du fokusera på att förstå hur kompassen fungerar utan att oroa dig för att gå vilse.

 • Börja med att identifiera kända landmärken och använd kompassen för att ta ut bäringar mot dessa.
 • Öva på att orientera kartan korrekt genom att justera den efter kompassens nord.
 • Gå kortare sträckor, följ en viss riktning och sedan verifiera din position med hjälp av kartan och de landmärken du känner igen.

Ju mer du övar, desto mer säker kommer du att bli på att använda kompassen i okänd terräng senare.

Vanliga typer av kompasser

För vandring och orientering är följande typer av kompasser vanliga och särskilt användbara:

Linjalkompass

Denna kompass har en genomskinlig basplatta med linjaler och skalor för att lätt kunna läsa av kartor och ta ut bäringar direkt från kartan.

Mycket populär bland friluftsentusiaster och orienterare eftersom den är lätt att använda och erbjuder precision vid kartläsning.

Silva Field
KompassÅterförsäljare
Field (för nybörjare)Silva | Outnorth | Widforss
Compass Typ 1933Silva | Outnorth
Suunto AIM-30 NHScandinavian Outdoor
Spike JetSilva

Spegelkompass

Spegelkompassen är en variant av linjekompassen med en spegel som gör det möjligt att ta exakta bäringar samtidigt som man håller kompassen i rätt position.

Används av erfarna vandrare och orienterare för att ta mer precisa bäringar, särskilt som vandringskompass i kuperad eller svår terräng.

KompassÅterförsäljare
Ranger SSilva
ExpeditionSilva
Suunto MCBScandinavian Outdoor

Du använder spegelkompassen genom att öppna spegellocket i en vinkel på cirka 45 grader mot kompassen. Då ser du objektet tydligt när du håller kompassen i ögonhöjd på en armlängds avstånd.

Syftkompass

När du ska ta ut riktningen på långa avstånd ger syftkompassen extra stöd. Den är längre, har både spegel och stödlinjer som hjälper dig särskilt bra i öppen terräng som på kalfjället.

Syftkompass är samtidigt alltså en spegelkompass med tillägget att den är längre och har fler hjälpstreck.

KompassÅterförsäljare
Expedition SSilva | Widforss
Terra Ranger SAddnature

Specialkompasser

Utöver den indelning av de vanligaste typerna av kompasser finns det några modeller som är speciellt framtagna för specifika behov.

Det finns till exempel:

 • Tumkompasser
 • Vätskefyllda kompasser
 • Dykkompass
 • Handledskompass
 • Båtkompass
 • Kompasser med globala nålar

Ska du gå på en enklare fjällvandring längs en tydligt markerad led räcker det om du har med dig en billig linjalkompass.