Vad betyder kalfjäll?

Ordet kalfjäll används om det område i fjällen som ligger ovanför trädgränsen. Här växer inga träd på grund av kyla och mycket blåst.

Var gränsen går skiljer sig åt beroende på var man befinner sig i de svenska fjällen. I södra fjällkedjan börjar kalfjället nånstans kring 900 meter över havet, medan det i norra Lappland är på cirka 600 meter höjd.

kalfjäll med fjällvegetation, svenskt fjällområde ovanför trädgränsen

På kalfjället är det inte helt växtfritt men det är låg vegetation så som buskar, ris, mossa och lavar.

Kalfjället minskar i utbredning

Oroande är att kalfjällets yta minskat under senare tid då trädgränsen flyttats uppåt. Detta tros bero på klimatförändringarna och en mätserie på fjället Getryggen i västra Jämtland visar på en förflyttning om 210 meter jämfört med för 100 år sedan.