Kan man gå vilse i fjällen?

Det kan absolut hända att man går vilse i fjällen! Framförallt kan det hända om man går utanför en vandringsled längre sträckor och inte kan navigera i terrängen på rätt sätt. Det händer också att folk går vilse på vandringsleden för att de missat en avtag eller ett vägskäl någonstans och fortsatt på fel väg.

För att undvika att gå vilse kan man använda sig av:

Om du har en digital karta finns risken att den slutar fungera eller att du inte har kontakt med satelliterna. Förlust av GPS-signal gör att du inte kan se vart just du befinner dig på kartan, men du kan ju fortfarande läsa kartan.

Att lära sig läsa karta och tolka sin omgivning är viktigt för ökad fjällsäkerhet. Lär dig känna igen höjdkurvor, bergstoppar, markering av branter och hur broar, vattendrag, stigar och leder ser ut. Det är skillnad på vinterled och sommarled till exempel men du kan se båda i naturen även på sommaren.

Om du har gått vilse: STOP!

stop-skylt

Det finns en grundregel som är viktig att börja med när man insett att man gått vilse. Den förkortas STOP och står för:

Stanna
Tänk
Observera
Planera

Stanna där du är och fortsätt inte gå på din förvirrade väg. Tänk igenom hur du kunde hamna fel och försök att backa bandet för att inse vart du kanske gjorde fel vägval. Observera hur din omgivning ser ut där du står just nu. Titta på kartan och försök att hitta de objekt du ser runt omkring dig så att du hittar din position på kartan och kan ta dig tillbaka till din rutt – Planera för hur du ska göra härnäst.

Om du inte lyckas lösa din situation och behöver hjälp, se om din mobiltelefon fungerar att ringa med åtminstone. Nödnumret i Sverige är 112 men kan vara något annat i det land du befinner dig.

Stanna kvar på platsen och bygg skydd för att hålla dig varm. Har du packat enligt rekommenderad utrustning för fjällvandring så tar du fram din visselpipa och använder den för att påkalla uppmärksamhet.