Finns det ormar i svenska fjällen?

Den enda giftiga ormen som finns vilt i Sverige är huggorm (Vipera berus). Den finns i hela landet förutom i den allra nordvästligaste fjällkedjan. Man har sett huggormar i de Västerbottniska fjällen vid Hemavan och Ammarnäs till exempel.

huggorm, vipera berus

Det är bara uppe på kalfjället som man kan räkna det som helt ormfritt. Det brukar sällan förekomma ormbett vid fjällvandring men det är såklart bra att vara uppmärksam. Fjällvandrar du med din hund så var extra vaksam och håll hunden nära dig.